Yleistä

Moya on Codecrew ry:n suomalaisille lan-tapahtumille tarjoama palvelu jonka kautta voi hoitaa lipunmyynnin, paikanvarauksen ja muita tapahtumaan liittyviä toimintoja. Varatessaan lipun johonkin Moyaa käyttävään tapahtumaan, kävijän tiedot tallennetaan Moyan tietokantaan joka on yhteinen eri tapahtumien välillä.

Codecrew ry ei myy lippuja yksittäisiin tapahtumiin, vaan toimii vain palveluntarjoajana.

1. Rekisterinpitäjä

Codecrew ry
Tuomas Riihimäki
Toiviontie 1
33920 Pirkkala
tuomari@codecrew.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tuomas Riihimäki, tuomari@codecrew.fi

3. Rekisterin nimi

Moya Online Youth Accumulatorin käyttäjätietokanta.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Eri tapahtumien lipunmyynti, paikanvaraus, markkinointi sekä kilpailuihin ja turnauksiin osallistuminen.

5. rekisterin tietosisältö

Kävijän antamat yhteystiedot, tapahtumien lipputiedot sekä tapahtumaan liittyvät tiedot kävijästä.

6. säännönmukaiset tietolähteet

Kävijän itse antamat tiedot, tapahtuman asiakaspalvelijan asiakkaasta syöttämät tiedot, sekä verkkopalvelun automaattisesti keräämä analysointia tukeva aineisto.

7. tietojen säännönmukaiset luovutukset

Moyaa käyttävät tapahtumat.

8. tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

9. rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu yleisesti käytössä olevilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisterin käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, joita on käytössään ainoastaan rekisteriä tehtävissään tarvitsevilla henkilöillä. Rekisteri sijaitsee suojatulla palvelimella fyysisesti turvallisessa, lukitussa ympäristössä.

10. Tarkastusoikeus

Henkilötietolain 26 §:n mukaisesti asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee toimittaa kirjallisena ja allekirjoituksella varustettuna.

Omat tiedot voi myös tarkistaa ja tarvittaessa päivittää tapahtumien verkkopalveluissa.